Photos: Freshman Boys Basketball vs. DeSoto

Photos%3A+Freshman+Boys+Basketball+vs.+DeSoto

The freshman boys basketball panthers went against off the DeSoto eagles this past Tuesday.